June 20, 2011

La mesura de l'equitat

Health Equity and Financial Protection

Massa sovint escolto afirmacions sobre equitat en l'àmbit de la salut que han de ser contrastades. I l'única manera d'iniciar una anàlisi seriosa és mitjançant una mesura acurada del fenòmen. Com que és un concepte complex, convé tenir molt clar si hi ha algun standard i aplicar-lo. Afortunadament el llibre de l'Adam Wagstaff et al que acaba de sortir, és la guia definitiva. És un treball excel.lent, al que hi han dedicat molt temps i que convé provar com funciona la metodologia amb dades properes. En una ullada ràpida potser convindria ampliar les qüestions de resultats de salut, però sens dubte és el referent per a tots aquells que volen comprendre quin és l'impacte de mesures fiscals i de protecció financera sobre la salut de la població.

PS. Notes de l'actualitat. Cal fer cas a les manifestacions en funció del nombre d'assistents? Si és així, a la de juliol 2010 contra la sentència del Constitucional cal fer-li 4 vegades més cas que a la d'ahir. Però si després d'aquella no va passar res, aleshores no veig motius que aquesta darrera passi al davant de l'altre?. La preocupació sobre la situació econòmica de les finances públiques a Catalunya es manté per un sol motiu, perquè som dependents. Altrament no hi hauria manifestacions contra les retallades, de la mateixa manera que no n'hi ha a països amb concert econòmic. En Pankaj Gemawhat ofereix l'argument definitiu per a la independència de Catalunya, involuntàriament a FT. Diu que la balança comercial que ara és negativa en 4% ho seria en el 13%, i que el PIB es reduiria en el 7%. Exactament, bona estimació a tenir en compte perquè s'oblida que desapareixeria el dèficit fiscal del 10% i per tant que es cancel.laria la reducció del PIB i tindriem superàvit enlloc de dèficit públic, tot i mantenint el mateix sistema fiscal.

PS. Alerta. Segons dades publicades pel Banc d'Espanya, la morositat en els crèdits de Bancs i Caixes espanyols va arribar al passat mes d'abril el 6,36%, equivalent a més de 115.000 milions d'euros, considerats com de "dubtós cobrament". Aquest percentatge es situa en el nivell més alt des de juny de 1995.