09 de maig 2023

Recomanar és gratis

 Contraprestació per resultats: programes, indicadors, component territorial i transversalitat

Llegeixo aquest informe sobre compensació per resultats i em pregunto, només fent una revisió sistemàtica es pot arribar a recomanacions?. Quan es revisa la literatura, el que es fa és conèixer com s'ha aplicat un tema i quins resultats ha obtingut. Però en aquesta qüestió hi ha una variable molt important, no pots analitzar els incentius sense entendre l'organització a la que s'apliquen. Els mateixos incentius a formes organitzatives i entorns diferents aportaran resultats diversos. És per això que recomanar és gratis, sembla. Però les implicacions posteriors potser no ho seran.

En aquest blog hi ha moltes entrades relatives a la qüestió. I em vaig oblidar de posar l'article de referència que encara que han passat els anys és prou il·lustrador: Posibilidades y limitaciones de la gestión por resultados de salud, el pago por objetivos y el redireccionamiento de los incentivos. Informe SESPAS 2008. Cal dir que els autors d'aquest informe també se n'han oblidat de posar-ho a la revisió sistemàtica. Malgrat els anys que han passat cal rellegir-lo perquè té tots els ingredients que ha de tenir.

I després un apunt sobre la primera recomanació. Diu que cal incentivar a grups no a persones. Desconec d'on surt això, i si un pot imaginar uns resultats excel·lents de grup sense tenir en compte els individus i que dins d'ells es produeix el problema dels aprofitats (free-riders) quan es retribueix al grup. Es pot trobar a la primera lliçó d'un curs sobre organització i incentius, també en aquest llibre. I després més endavant no troben incentius territorials als articles revisats, és evident que no n'hi hagin perquè els territoris no es posen malalts són les persones (!). I aquí m'aturo.

En definitiva, suggereixo mirar un clàssic, i una revisió sobre incentius individuals a la OCDE, que serveixi per a una nova versió publicable i sobretot, que les recomanacions no siguin aplicades al sistema sanitari públic català.


PS. No comentaré res respecte aquest document.

PS. No comentaré res respecte aquest document.

PS. No comentaré res respecte aquest document.

PS. Us imagineu un sistema d'incentius que proposi com indicador: IRS_AP24: Percentatge de professionals dels equips que usen la eConsulta.  Té sentit això?

PS. El més recent és a 2021.