29 de maig 2023

Els determinants comercials de la salut

 Unravelling the commercial determinants of health

Achieving health for all requires action on the economic and commercial determinants of health

Fa cinc anys vaig parlar dels determinants comercials de la salut. Llavors va ser el Milbank, i ara el Lancet que publiquen articles sobre la qüestió. Cal dir que el Lancet ja ho havia tractat també el 2016. I de sobte, un pot pensar, això va contra alguns negocis, doncs no va a favor de la salut. Millorar la salut és millorar el capital humà i social.

The conflict between profits and health equity is not new. The global health community fought for decades to provide access to antiretrovirals for patients with HIV/AIDS in less-resourced settings. Many commercial actors attempt to negatively influence national and international policies, undermine science, or to directly attack individuals calling out their actions. The recent Lancet Series on breastfeeding showed how an extensive network of lobbying by formula milk companies has derailed progress on breastfeeding education.

Cal esperar ara a l'informe de la OMS del 2024 sobre la qüestió i veurem si serveix per alguna cosa. Per ara molt de renou per a no res.