16 de maig 2023

La integració assistencial pendent

 Integrating Care to Prevent and Manage Chronic Diseases

Ja fa 17 anys que vaig coordinar un llibre sobre la qüestió que ens ocupa. Ara l'OCDE també ha produït informació actualitzada de casos per saber on som. Al capítol 4 hi trobareu l'experiència d'hospitalització a domicili de Catalunya. Diu que aporta satisfacció als pacients, millora de la qualitat, i que estalvia 6 € a l'any per persona, el 0,004% diu. Jo del cert no ho sé. El que si sé és que la integració assistencial de la que parlàvem era una altra cosa. No es tracta de substituir hospital per casa, ja que si això és eficient és el que cal fer. Integració significa coordinació entre tots els que participen al procés assistencial i per això cal un model organitzatiu i uns incentius. I aquest encara és un camí molt llarg per recòrrer. Els recursos encara estan assignats per nivells, i les organitzacions integrades de veritat són molt poques. Els hospitals són hospitals i l'atenció primària lluita pel seu pressupost. I així continúa 17 anys després que vam dir que calia un canvi organitzatiu profund.

En qualsevol cas convé llegir l'informe i veure què se´'n pot aprofitar.