22 de maig 2023

Les noves tecnologies a l'horitzó

 Emerging trends and technologies: a horizon scan for global public health

Health horizons: Future trends and technologies from the European Medicines Agency’s horizon scanning collaborations

Fa temps vaig parlar de la importància de conèixer quines són les tecnologies que s'apropen i com preparar-nos per fer-hi front i assumir-les o no. Ara l'OMS i l'EMA han fet aquest exercici i han publicat un paper que no diu massa cosa. Suposo que hi ha molts detalls que s'han guardat.

Convindria que els governs també assumissin aquest paper de previsió de les tecnologies que venen i avançar-se als esdeveniments.