01 de novembre 2012

The bròquil is over (again)

Tots aquells que tenen algun dubte sobre quin és l'impacte de l'espoli fiscal en la política sanitària només han de mirar a la taula de despesa sanitària pública per habitant que s'acaba de publicar. Si tothom ha d'oferir les mateixes prestacions sanitàries, és evident que amb una distància entre els extrems de 583 euros per habitant (52% més) es poden afrontar de manera molt diferent. I un any rera l'altre, d'això en diuen solidaritat...Sortosament, els espoliats ja no s'ho creuen.
Evito de fer cap comentari més, la taula és autoexplicativa i permet confirmar una altra volta que s'ha acabat el bròquil i que és urgent la desconnexió. Quan més tard serà pitjor. Aquest és un més dels motius, i van..

Despesa sanitària pública per habitant 2012

PS. Espoliar v. tr. [LC] [DR] Desposseir (algú) d’allò que li pertany.