November 6, 2012

Canvi de tendència

L'evolució de la despesa sanitària del 2010 va mostrar per primera ocasió en dècades un canvi de tendència a alguns països desenvolupats. Ha començat la disminució en termes reals, això diuen les dades actualitzades que ha publicat l'OCDE. Vam gastar un 0,9% menys, malgrat que durant la primera dècada del segle la mitjana anual de creixement real va ser del 5%. Altres que van fer el mateix són: Eslovàquia, Noruega, Irlanda, Estònia, Islàndia, Grècia, Txèquia i Dinamarca (8 de 33 països).
Cada país dedica a salut allò que creu oportú, i el que ara alguns poden destinar és menor que abans. A Catalunya la reducció va ser efectivament de l'1,3% el 2010 (ja sabeu el perquè). Reforcem encara més la tendència decreixent (p31)
Si tot plegat tindrà impacte negatiu en la salut o en la introducció d'innovacions encara no ho sabem. Però convé analitzar-ho quan abans millor.

PS. En l'estat actual de les coses fins i tot esdevé impossible trobar un punt focal. Avui, el motiu és més clar que mai. Si es nega l'existència del dèficit fiscal, no hi ha res per negociar. Queda clar, només hi ha una opció, ens cal fugir ben lluny quan més aviat millor.