August 31, 2011

Preus pels núvols (2)

En càncer de pulmó diuen que només el 5% de casos tenen la mutació ALK. El crizotinib, nou medicament aprovat per la FDA,  surt a un preu de 80.000$ per pacient i cal afegir-hi la prova genètica a 1.500$ cada vegada, i diuen que se n'han de fer 25. És a dir el preu del diagnòstic durant el tractament seria 30.000$. Més detalls aquí.
La medicina estratificada agafa embranzida en un moment on els recursos són encara més escassos. I sense la sobrevinguda consciència de recursos visualitzadament escassos, ben segur que no ens plantejaríem si cal gastar en tot això sense avaluar-ne els guanys que ofereix. Com ens ho farem? . Doncs l'evolució lògica ens diria que caldria posar en marxa el comité d'avaluació cost-efectivitat, amb independència, transparència i vinculant, quan més aviat millor o ens agafarà d'improvís una vegada més.


PS. Lectura clàssica recomanada per avui: Aristòfanes. Els núvols.
 L'obra tracta d'un pare, Estrepsíades (Στρεψιάδης), i el seu fill Fidípides (Φειδιππίδης). Fidípides és un jove fanàtic de l'hípica i els cavalls, la diversió li surt bastant cara al seu pare, que ha contret una sèrie de deutes pel seu amor als cavalls. El seu pare va directe a la ruïna i no té interès en pagar-li als creditors i per això idea un pla que el  traurà de problemes: Manarà al seu fill a estudiar al pensatori (φροντιστήριον, paraula inventada per Aristófanes) de Sòcrates, que és una espècie d'escola on ensenyen, per diners o coses de valor, els sofistes Sòcrates i el seu amic Xerefont (Χαιρεφῶν) les diverses disciplines sofístiques i especialment l'argument just i l'argument injust que els trauran de tots els deutes al poder guanyar els judicis en contra. Però Fidípides es nega a anar-hi i hi acaba anant Estrepsíades, que quan es troba amb els deixebles de Sòcrates i Xerefont pregunta el que fan i manté després un diàleg amb un d'ells, durant el qual és presentat a Sócrates que és anomenat "ell ​​mateix" (αὐτός) que està penjant d'un cistell observant el cel. Després d'aquest episodi còmic Sócrates li parla del cel i li demostra que Zeus no existeix i que els núvols també són deesses i molt importants, i qui junta els núvols no és Zeus sinó el "Remolí" (Δῖνος). Després comença un diàleg on prova a Estrepsíades fins que apareixen els Núvols. Després comença un diàleg entre els Núvols i Estrepsíades i més tard reapareix Sócrates que li ensenya noves coses, però Estrepsíades és un home vell ia més rústic, així que oblida tot el que aprèn. Els Núvols li diuen que vagi a buscar el seu fill per ser més jove i així Estrepsíades el convenç perquè aprengui els dos arguments en un diàleg on el fill sosté opinions antigues i el pare les opinions noves. Després Sòcrates li diu que el mateix serà ensenyat per ambdós arguments, guanyant l'argument injust. Així Fidípides aprèn l'argument injust i el seu pare se l'emporta a casa. Després arriben els prestadors i Estrepsides no els tem i diu que no li pagarà confiant en el seu fill que guanyarà gràcies a l'argument injust. Després el seu fill que va ser corromput surt perseguint al pare per pegar-li, així Estrepsíades al costat d'un esclau pren venjança de Sócrates que fuig del pensatori que està sent cremat per Estrepsíades i el seu esclau Xantia.
(extret google-traduït  de Wikipedia)