20 de desembre 2021

Sick individuals and sick populations

Sick individuals and sick populations

 Individus malalts i poblacions malaltes

Una crítica de l’estratègia poblacional de Geoffrey Rose en la medicina preventiva

Rose's Strategy of Preventive Medicine

És part integral de la bona medicina preguntar no tan sols “Quin és el diagnòstic i quin és el tractament?” sinó també “Per què ha succeït això?” i “Es podia haver previngut?”. Aquesta manera de pensar és la que orienta pràcticament tota la recerca clínica i de laboratori sobre les causes i els mecanismes de la malaltia.

Geoffrey Rose