September 20, 2016

Who's affraid of economic evaluation?

El disseny institucional de l'avaluació econòmica
L'avaluació de polítiques públiques en l'àmbit sanitari: la millora de l'atenció a l’ictus a Catalunya com a exemple

Today I'll suggest a reading from the latest issue of Nota d'Economia. You'll find two articles of special interest for health economists. The first one, on institutional design will convince you that this is the tough part of the issue. Governments prefer to avoid difficult decisions, only a proper institucional design  will provide the best impact of economic evaluation. The second one is an excellent example of the impact of stroke prevention and care, or how organizational innovation may deliver social value of 372M€ in 7 years. Great, we need more initiatives like that, and studies that assess its impact.
This is the summary:
Aquest estudi mostra que després de les millores que han tingut lloc en l’atenció a l’ictus agut a Catalunya (Abilleira et al., 2009, 2011a, 2011b; Salvat-Plana et al., 2011) en el període 2005-2012 es van evitar 719 defuncions i es van guanyar 11.153 anys de vida, amb un valor social mínim de 353.164.622,08 euros (1.050.147.483,07 euros màxim). Un cop eliminat l’efecte de l’augment de la incidència, el nombre de defuncions per ictus va ser de 919 i 11.760 anys de vida guanyats, amb un valor social mínim de 372.404.624,76 euros (1.195.167.115,79 màxim)

PS. US is affraid of economic evaluation...have a look at JAMA

 Neus Martin